Maatjesproject voor mensen met licht verstandelijke beperking

Wat is doe.frl?

Mensen voor mensen. Dat is in de kern diaconaal en sociaal aanwezig zijn in onze eigen omgeving. Dit kunnen we doen op vele verschillende manieren. Mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De reden van DOE is dat we zien dat mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen extra kwetsbaar zijn voor verschillende dingen in onze maatschappij. Sociaal gezien vallen ze er vaak buiten omdat mensen hun gedrag vaak niet ‘kunnen lezen’. Ze missen hierdoor sociale schakels. Wij gaan naar onze sport, naar onze verjaardagen en al die plekken waar we vrienden en bekenden ontmoeten. Mensen met een LVB hebben deze contactplekken vaak niet. Ook financieel kan het soms lastiger zijn. Het zou mooi zijn als er af en toe wordt meegekeken door iemand waar je niet verantwoording aan aflegt maar een maatje die gewoon helpt. Naast dat ze wel professioneel begeleid worden o.a. door WIL zien we dus toch dit gat in aandacht en vriendschappen. Hier willen we door maatjesproject DOE.frl verandering in brengen. Door vrijwilligers die regelmatig op bezoek gaan en er voor hen zijn.